Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2020-10-02; 08:54:43 | Radom
Pieniądze dla niepełnosprawnych studentów
Do 10 października radomscy studenci legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem orzeczenia o niepełnosprawności mają czas na złożenie wniosków w programie "Aktywny samorząd".

O pieniądze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można ubiegać się na trzech płaszczyznach. Wsparcie dotyczy:
1)dodatku na pokrycie kosztów kształcenia –
a) do 1.000 zł – dla uczestników zajęć w szkole policealnej lub kolegium;
b) do 1.500 zł – dla pozostałych wnioskodawców;
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
3)opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek może być zwiększony również o kwotę do 800 zł, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON - SOW - możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

PODSTAWĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU W SYSTEMIE SOW JEST:
• Posiadanie adresu poczty elektronicznej,
• Posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego ePUAP (darmowy) - https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap,
• Zarejestrowanie się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski w MOPS w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134 (parter) w godz. 7.30 do 15.30 oraz za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP lub systemu SOW. Zasady programu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl.

W 2019 roku z tej formy wsparcia skorzystało 104 studentów. Otrzymali oni wsparcie w łącznej kwocie 380.520,00 zł.

Poleć artykuł swoim znajomym


Jeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 

Zdjęcie tygodnia

W Bajce wiosną jest bardzo wesoło!


Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft