Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 
Aktualności
2014-02-27; 09:21:11 | Radomski
Aktywizacja zawodowa osób 50+
Od 2008 roku stale zwiększa się liczba pracujących osób powyżej pięćdziesiątego roku życia. Do działań Rządu na rzecz dalszej aktywizacji zawodowej osób 50+ dołączyła właśnie ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

W 2008 roku pracowała tylko co trzecia osoba w wieku 55-64 lat – wskaźnik zatrudnienia dla tej grupy wieku wynosił wówczas 31,6%. Pięć lat później, według najnowszych danych Eurostatu z trzeciego kwartału 2013 roku, zatrudnionych było już 41,3% kobiet i mężczyzn w tym wieku. Wciąż jest to wskaźnik niższy od średniego w krajach UE, wynoszącego 50,9%, jednak dostrzegalna jest wyraźna poprawa,
a dystans Polski do Europy stale maleje.

O tym, że niski poziom aktywności zawodowej osób w wieku 55-64 lat nie musi być zjawiskiem naturalnym, świadczą przykłady takich państw jak Szwecja, gdzie pracuje aż 73,9% osób w wieku 55-64 lat, Niemcy (64,1%) czy Dania (62,5%) (Eurostat, dane za III kwartał 2013 roku).

Kobiety 50+ są częściej bierne zawodowo
W trzecim kwartale 2013 roku pracowało 52,4% mężczyzn w wieku 55-64 i tylko 31,5% kobiet. Wsparcie osób w wieku 50+ na rynku pracy jest naturalną konsekwencją zmian demograficznych. Rozpoczęta właśnie kampania informacyjno-promocyjna propagująca aktywność zawodową osób
w wieku 50+ to kolejny krok podjęty w celu utrzymania korzystnego trendu rosnącego zatrudnienia osób 50+ – zapowiada Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kampania realizowana w ramach projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” ma na celu ukazanie wartości osób dojrzałych na rynku pracy i korzyści płynących z kontynuowania pracy po 50. roku życia zarówno dla samych pracowników jak i zatrudniających ich pracodawców. Kampania zmierzać będzie do podniesienia świadomości w zakresie istniejących instrumentów wspierających pracodawców i osoby 50+ oraz do zmiany postaw pracodawców i stereotypów, z jakimi muszą się mierzyć osoby dojrzałe na rynku pracy.

- Chcemy pokazać, że praca zawodowa może być formą samorealizacji, zajęciem dającym satysfakcję, możliwością utrzymania aktywności społecznej i podniesienia jakości życia, a osiągnięcie 50. roku życia nie musi oznaczać schyłku kariery zawodowej – mówi o kampanii Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska.

PODJĘTE DZIAŁANIA STYMULUJĄCE WZROST ZATRUDNIENIA OSÓB 50+
Istotnym elementem działań aktywizacyjnych było zmniejszenie kosztów pracy osób 50+, m.in. poprzez zwolnienie pracodawców ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy skrócenie okresu, za który pracodawca płaci wynagrodzenie w przypadku choroby pracownika.

Od 2008 roku prowadzone są działania w ramach Programu „Solidarność pokoleń”, w celu zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. W grudniu 2013 roku, w ramach budowania kompleksowej polityki aktywizującej osoby dojrzałe, przyjęta została aktualizacja Programu „Solidarność pokoleń”. Wraz z nią zatwierdzony został „Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” (ASOS) oraz „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”, w których szeroko ujęto różne aspekty życia i funkcjonowania seniorów.

Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna propagująca ideę aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ będzie towarzyszyć realizacji i uzupełniać działania podejmowane w ramach Programu „Solidarność pokoleń”. Kampania prowadzona będzie od lutego do listopada 2014 roku.

Praktyczne porady i informacje dla osób 50+ oraz pracodawców znajdują się na stronie internetowej kampanii: www.50plus.gov.pl

Poleć artykuł swoim znajomym


Jeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz

powróć do strony głównej
 Zdjęcie tygodnia

Tak długo wyczekiwaliśmy na wiosnę, że rzeczywiście, nie warto jej deptać...

Cytat tygodnia
Lech Mosiołek (autor, działacz): Klub bez legendy jest jak człowiek bez duszy. Tą ostatnią dla Radomiaka są bracia Czachorowie!
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft